Logo Image
Dom wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Hrubieszowskiej 9 - konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

W 2018 roku planowany jest remont nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 9, w której utworzony zostanie dom wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Ma być to miejsce otwarte dla mieszkańców Warszawy, oferujące szereg usług wspierających w codziennym funkcjonowaniu, a jednocześnie podkreślające rolę, seniorów-Powstańców. Dom wsparcia ma zapewnić także przyjazną przestrzeń do spędzania czasu, integracji pokoleniowej oraz rozwijania więzi międzypokoleniowych.

Jakie funkcje powinno pełnić takie miejsce? Co powinno się w nim znaleźć? Aby poznać odpowiedzi na te pytania i zebrać opinie warszawskich seniorów – uczestników Powstania Warszawskiego, ich bliskich i opiekunów oraz środowisk z nimi związanych od 28 lutego do 27 marca 2018 r. prowadzimy konsultacje społeczne.

Jednym z elementów konsultacji jest formularz zgłaszania opinii on-line, której celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie funkcji tego miejsca, jego oferty i charakteru.

Państwa sugestie i pomysły będą stanowiły cenne wskazówki w opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla domu wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej.

Formularz jest anonimowy i aktywny do 25 marca 2018. Formularz należy wypełnić w całości za jednym razem.

Licząc na Państwa zaangażowanie z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Tomasz Pactwa
Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

 

Konsultacje organizowane są przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, a realizowane przez Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa.