Strategia Rozwoju Gminy Polkowice 2021-2030Gmina Polkowice rozpoczęła właśnie prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Polkowice”. Jest to dokument, w którym zostaną określone główne kierunki i zadania na najbliższe 10 lat, dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców do podzielenia się potrzebami oraz oczekiwaniami w zakresie dalszego rozwoju gminy.

 

Ankieta dopełni diagnozę obecnej sytuacji gminy oraz pomoże wskazać obszary wymagające poprawy i priorytety dla działań w najbliższych latach. Wyrażone przez Państwa opinie, potrzeby oraz oczekiwania będą wartościową wskazówką przy opracowywaniu zapisów Strategii.

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną ankieta będzie dostępna jedynie w wersji elektronicznej. Zależy nam jednak, aby wszyscy mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat potrzeb gminy, dlatego też zachęcamy do pomocy w wypełnieniu ankiety osobom posiadającym ograniczony dostęp do komputera.

 

Ankieta będzie aktywna do 4 marca 2021. Odpowiedzi są anonimowe, a wyniki będą analizowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 15 minut.

 

 

Łukasz Puźniecki 

Burmistrz Gminy Polkowice
 

 

  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.